Desperta Rubí

Rubí és una de les ciutats més belles del Vallès Occidental. Amb un mosaic de 75.000 habitants provinents d’arreu del món que tenyeixen la ciutat de color i diversitat. Es tracta d’una de les ciutats més ben situades, tant per les comunicacions amb altres ciutats de l’entorn, com pel seu entorn natural envejable.

Ara bé, què passa quan una ciutat amb un emplaçament i una ciutadania excel·lent no està ben organitzada, dirigida ni governada?

Des d’Esquerra Republicana estem convençuts que cal una manera diferent de per política per tirar endavant amb èxit una ciutat com Rubí, una de les ciutats més afectades per la recent crisi econòmica, i governada durant els darrers anys sense cap tipus de criteri ni planificació, amb la desídia dels qui han estat prenent les decisions.

A Rubí treballem amb l’objectiu de transformar la nostra ciutat en un municipi sostenible, agradable per viure-hi i eficient per treballar-hi. Aquest objectiu passa pel que hem definit com un model de Ciutat Republicana – Ciutat 4S, segons el qual, cadascuna de les propostes definides tindran com a base els valors republicans de llibertat, igualtat, fraternitat i respecte, però alhora miraran de cercar un equilibri social, econòmic i natural que encaixi amb les 4S fonamentals:  

  • Sostenible
  • Segura
  • Socialment justa
  • Serveis de Qualitat

Treballarem per aconseguir que Rubí esdevingui una ciutat republicana  sostenible, agradable per viure-hi i eficient per treballar-hi. Això passa per assolir un nivell de seguretat ciutadana que permeti viure el dia a dia amb tranquil·litat i felicitat. Amb equitat d’oportunitats i construïda sobre els ciments de la bona convivència, l’equilibri, el respecte i la solidaritat ciutadana, Rubí esdevindrà una ciutat socialment justa. I, a més, s’han de garantir uns serveis de qualitat dignes, efectius i universals per cobrir les necessitats de tota la ciutadania.